Kafkas Ana Arısı

Melez Kafkas Ana Arı Ülkemizde ana arı üretim sahası olan tek ırk kafkas arısıdır. Ülkemizde...
Kafkas arısı bilindiği üzere yüksek rakımlı bölgelerin arısı olmaktadır. Ülkemizde izole bölge olarak üretimi yapılan...
F1 Kafkas Ana Arı Damızlık kafkas ana arı ırkının alınıp başka bir bölgeden üretiminin yapılmasından sonra elde...
Damızlık Kafkas Ana Arı Ülkemizde damızlık kafkas ana arı üretim yeri olarak iki nokta bulunmaktadır....
Saf Kafkas Ana Arı Kafkas ana arı üretimi olarak iki çeşit ana arımız vardır. Bunlardan...
Damızlık Ana Arı Ülkemizin bazı bölgelerinde damızlık ana arı üretimi yapılmaktadır. Türkiye’nin iklim şartlarına uygun...
Kafkas Ana Arısının Özellikleri Kafkas ana arısı ile ilgili özellikleri şu şekilde sayabiliriz. Bu arı...
Kafkas ana arısı (Apis mellifera caucasica) Kafkas ana arı üretimi için damızlık bölgesinden getirmiş olduğumuz ana arılardan...
Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünce üretilen Kafkas ırkı ana arılarının her biri...