Ana Arı Başlatıcı Koloninin Hazırlanması

0

9-10 çerçeve populasyona sahip koloninin transferden 6-7 gün önce ana arısı 1 çerçeve arısı ile birlikte boş ruşet kovana alınır. • Başlatıcı olarak hazırlanan kolonideki açık gözlü yavrulu petekler alınarak diğer kovanlardaki kapalı yavru içeren peteklerle değiştirilir. Böylece 6-12 günlük yaşta genç işçi arılara sahip başlatıcı koloni elde edilmiş olur.

• 5-6 gün sonra başlatıcı kolonide oluşan ana arı gözleri bozulur ve açık gözlü yavru da bırakılmamış olunur. Böylece başlatıcı koloniler larva transferinde kullanılabilecek düzeye getirilir. • Başlatıcı kolonilerde transfere başlamadan önce fazla petekler alınarak bölme tahtası ile boş kısım kapatılır.

• 6-12 günlük genç işçi arı populasyon devamlılığı için 4-5 günde bir, çıkmak üzere yavru içeren, ancak açık gözlü larva içermeyen petek takviye edilir. Boş petek dışarıya alınır. • Başlatıcı koloniye 45-60 adet larva transferi yapılmış aşılama çerçevesi verilebilir. • Transferde verilen larva sayısı arttıkça larvalara verilen arı sütü düzeyi de düşecektir. • Başlatıcı koloniler şurup ve polen ikame yemlerle beslenmelidirler.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments